ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

Εξοπλισμός LASER Λαρυγγολογιας για ΩΡΛ

Τα LASER και κυρίως το CO2 αλλά και το Blue LASER στα 445 nm, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές μεθόδους για τις εφαρμογές του υποφάρυγγα, του λάρυγγα και της τραχείας. Τα προηγμένα συστήματα LASER που διατίθενται από την alphaMED μαζί με τα εκάστοτε απαραίτητα εξαρτήματα παρέχουν τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια σε αυτές τις εξαιρετικά ευαίσθητες ανατομικές δομές.

laryggologia

Σε ορισμένες εφαρμογές, η χειρουργική θεραπεία απαιτεί την ταυτόχρονη χρήση μικροσκοπίου, το οποίο συνδέεται με το LASER μέσω ενός εξειδικευμένου μικροχειριστηρίου ή ενδοσκοπικά, χρησιμοποιώντας εύκαμπτη οπτική ίνα LASER CO2 ή Διοδικού LASER . Η επιλογή εξαρτάται από το κλινικό σενάριο και την προσωπική προτίμηση του χειρουργού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Καρκίνος του λάρυγγα 
Πολλοί πιστεύουν ότι το CO2 LASER είναι η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγα σε πρώιμο στάδιο. Μελέτες έχουν δείξει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ισοδύναμα ή καλύτερα αποτελέσματα κατά τη θεραπεία με CO2 LASER, έναντι της ακτινοθεραπείας. Οριστική θεραπεία μπορεί να επέλθει ακόμα και κατά τη λήψη της βιοψίας με LASER και σε πολλές περιπτώσεις  δεν υφίσταται η ανάγκη για επανειλημμένες επισκέψεις και τη δυσάρεστη νοσηρότητα που συνδέεται συχνά με την ακτινοβολία. Επιπλέον, η επέμβαση με CO2 LASER δεν αποτρέπει τη δυνατότητα επανεγχείρησης ή ακτινοθεραπείας της βλάβης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 
Η χρήση του CO2 LASER γίνεται με ταυτόχρονη χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου και του μικροχειριστηρίου, για την μέγιστη ακρίβεια στην απόδοση της ακτίνας του LASER. 

Οίδημα του Reinke 
Καμία συσκευή δεν μπορεί να συγκριθεί με το TruBlue LASER για τομή ακριβείας και εκτομή της περίσσειας ιστού κατά τη θεραπεία του οιδήματος Reinke. Η οπτική ίνα του LASER παρέχει άριστο οπτικό πεδίο και μεγάλη ευελιξία, ενώ το μήκος κύματος του Blue LASER έχει παρόμοια ποιότητα τομής με το CO2 LASER και καλύτερη ικανότητα αιμόστασης 

Καλοήθεις κύστεις, οζίδια και πολύποδες στις φωνητικές χορδές 
Διατήρηση των χαρακτηριστικών της φωνής εξαρτάται από τη φροντίδα και τη διατήρηση της δόνησης του βλεννογόνου και των υποστηρικτικών δομών των φωνητικών χορδών. Το CO2 LASER, αλλά και το Blue LASER, χρησιμοποιείται και στη περίπτωση αυτή ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εκτομής των βλαβών καθαρά - με ελάχιστο θερμικό τραύμα στους παρακείμενους ιστούς. 

Διαταραχές κατάποσης 
Η χειρουργική προσέγγιση στη θεραπεία διαταραχών κατάποσης γίνεται  ενδοσκοπικά,  προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος αποθεραπείας για τον ασθενή. Στην περίπτωση αυτή το Blue LASER συνδυάζει την ακρίβεια και την αιμόσταση, με την χρήση εύκαμπτης οπτικής ίνας διερχόμενης μέσα από το ενδοσκόπιο. 

Παράλυση και διαταραχές κίνησης φωνητικής χορδής 
Το LASER CO2 ή το Blue επιτρέπει την ενδοσκοπική προσέγγιση για επεμβάσεις Αρυτενοειδεκτομής και μερικής και ολικής Χορδεκτομής. Η εύκαμπτη ίνα  CO2 LASER ή TruBlue LASER σε συνδυασμό με ένα άκαμπτο ή εύκαμπτο ενδοσκόπιο συνδυάζει την ακρίβεια και την αιμόσταση. Ομοίως και το Διοδικό LASER στα 980nm. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το χειρουργικό μικροσκόπιο με το LASER CO2 και το μικροχειριστήριο. 

Υποτροπιάζουσα θηλωμάτωση 
Στόχος μια τέτοιας επαναλαμβανόμενης θεραπείας είναι το να είναι ανεκτή και απλή, χωρίς επιπλοκές και μεγάλη αιμορραγία. Η χρήση του LASER CO2  με ή χωρίς οπτική ίνα ή του Blue LASER,  παρέχει την δυνατότητα στον χειρουργό να πραγματοποιεί τέτοιες επεμβάσεις σε επίπεδο Εξωτερικού Ιατρείου ή και σε Χειρουργική Αίθουσα. Εκτός από την ευκολία, η ακρίβεια και η αιμόσταση που παρέχεται από το Blue LASER ελαχιστοποιεί το θερμικό τραύμα στους παρακείμενους ιστούς ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές. 

Αιμαγγειώματα 
Η συρρίκνωση του Αιμαγγειώματος μπορεί να επιτευχθεί ιδανικά από το Blue LASER ή ακόμη και από το Διοδικό LASER στα 980nm, με άριστη αιμόσταση και ελάχιστη βλάβη στους παρακείμενους ιστούς.
Ενναλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το CO2 LASER με μικροχειριστήριο.
 
Υπογλωττιδική στένωση και στένωση της τραχείας 
Ανάλογα με τους ανατομικούς  περιορισμούς και τις απαιτήσεις της θεραπείας, υπάρχουν δύο τρόποι για να χρησιμοποιηθεί LASER για τη θεραπεία της Υπογλωττιδικής στένωσης και της στένωσης της τραχείας. Είτε με χρήση του Χειρουργικού Μικροσκοπίου και τα αντίστοιχα εξαρτήματα του LASER CO2, είτε με εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο και Διοδικό LASER στα 980 nm ή KTP LASER ή ακόμη και Blue LASER με αντίστοιχες με οπτικές ίνες.

Το εκκόλπωμα του Zenker 
Το LASER CO2 είναι κατάλληλο για την κατά στρώματα τομή μαλακού ιστού ώστε να  διανοιχθεί ο σάκκος που περικλείει το εκκόλπωμα του Zenker. Η τομή μπορεί να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας το Χειρουργικό Μικροσκόπιο με το μικροχειριστήριο. Εναλλακτικά, ένα εύκαμπτο ενδοσκόπιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την εύκαμπτη ίνα LASER CO2.


Ο προτεινόμενος εξοπλισμός από την alphaMED για θεραπείες στο Λάρυγγα και Υποφάρυγγα είναι:

  • C-LAS CO2 LASER
  • TRUBLUE 445nm
  • FOX, WOLF 980nm
  • GBOX BLUE LASER

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

WOLF

WOLF

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
C-LAS

C-LAS

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
TRUBLUE

TRUBLUE

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
FOX

FOX

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
GBOX BLUE LASER

GBOX BLUE LASER

GIGAA LASER

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
amed

Για περισσότερες πληροφορίες
και για να κλείσετε δωρεάν
επίδειξη επικοινωνήστε μαζί μας στο

210 88 42 769

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ