ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΣΥΝΕΔΡΙΑ

09

OCTOBER

2019

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ALPHAMED ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ.

Η ΑΛΦΑΜΕNT σε συνεργασία με την ZMED LASERS είχε ενεργό συμμετοχή στο 28ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕSGE) στη Θεσσαλονίκη, 7-9 Οκτωβρίου 2019.

Με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάστηκαν τα νεότερα δεδομένα στην Υστεροσκόπηση για την άμεση αντιμετώπιση Ινομυωμάτων, Πολυπόδων και Συμφύσεων ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ, με την χρήση του Διοδικού LASER ZMED.

Από το συνέδριο αυτό οι Γυναικολόγοι με ειδίκευση στην Λαπαροσκοπική χειρουργική και την Υστεροσκόπηση ήρθαν σε επαφή με τη νέα τεχνολογία και τα συνεργαζόμενα κέντρα εκπαίδευσης του κατασκευαστή στη χρήση του καινοτόμου ZMED LASER.

 

Ο ιατρικός εξοπλισμός Alphamed στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.