Εξοπλισμός Αισθητικής & Ιατρικά Μηχανήματα

DS 2000

I.D.S.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

FOX

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

WOLF

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

TRUBLUE

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ - SDM60

KARL KAPS GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SPECTRUM SURGICAL PLATFORM

EUFOTON

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

C-LAS

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NUVOLAS

A.R.C LASER GmbH

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ